domenica 17 gennaio 2010

DA KERKNET: Nieuwe Boek U2


BRUSSEL (KerkNet/The Guardian/CWN) – Op de dag waarop Bono, de zanger van de rockgroep U2, zich aan de hemelpoort aanmeldt, kan hij zich niet alleen beroepen op zijn inspanningen om de schuld van Afrikaanse landen te verminderen en aids en malaria te bestrijden, maar ook op de aanbeveling van ‘L’Osservatore Romano’, het dagblad van het Vaticaan. De krant besteedt deze week ruim aandacht aan het nieuwe boek van Andrea Morandi, ‘The Name of Love’, dat teksten van U2 analyseert. Volgens de krant bevat bijna elke songtekst van U2 Bijbelse verwijzingen en symboliek. Tot in het meest recente album is de inspiratie van het boek Psalmen, Habbakuk en andere Bijbelse passages onmiskenbaar. Morandi meent in ‘Magnificent’ zelfs een minder evidente verwijzing naar het Magnificat terug te vinden. Bono maakte nooit een geheim van zijn religieuze overtuiging. Zijn vader was katholiek en zijn moeder protestants. Hij en twee andere bandleden behoorden ooit tot een evangelische gebedsgroep. Doorheen de jaren raakte Bono vervreemd van de traditionele Kerken, maar steeds bleef hij zijn spirituele zoektocht voortzetten. Zijn ontmoeting met paus Joannes Paulus II, die bijzonder hartelijk verliep, kreeg wereldwijd grote media-aandacht.

Nessun commento: